VIP Mobile Serbia (2007 – do danas)

- Ključ u ruke projekat na više od 300 lokacija>
- 3G 2012 projekt glavni partner i 2G 2012 jedini partner>
- korektivno održavanje RBS i RR opreme od 2007>