Telenor (1995 – do danas)

- Renovation Project (RAN SWAP – više od 600 sajtova, MW SWAP – više od 600 sajtova, RNO & DT– više od 800 sajtova) 
- više od 700 projekata građevinskih radova, GSM RBS i RR veza
- više od 1000 RBS instalacija 
- više od 1000 RR instalacija
- preventivno i korektivno održavanje RBS i RR lokacija i opreme od 2004 godine