Telekom Serbia (2000 – do danas)

- više od 1300 projekata građevinskih radova, GSM RBS i RR veza
- više od 900 RBS instalacija, više od 300 RR instalacija