SWAP projekat za Huawei

U Februaru 2017. godine, KODAR inženjering d.o.o Beograd je uspešno završio pregovore sa Huawei Technologies Beograd i potpisao ugovor koji obuhvata SWAP telekomunikacione opreme Telenor-a Crna Gora. Kodar je ugovorio 50% ukupnog broja lokacija.