Potpisao ugovor sa Huawei Technologies Makedonija

U Februaru 2017. godine, KODAR inženering dooel Skopje, je potpisao ugovor sa Huawei Technologies Makedonija koji obuhvata posao na prosirenju (LTE expansion) kao i zamenu postojećih antenskih sistema u mreži T Mobile Makedonija.
Obim ugovora obuhvata rad na oko 380 lokacija na teritoriji Makedonije.